logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Expert contabil

 

Expertul contabil de la Biroul-de-contabilitate.ro este cel care se ocupă, din partea BDC, de toate problemele tale zilnice legate de contabilitate : facturi,  datorii, chitanţe şi alte documente de trezorerie, state de plată a salariilor, extrase de cont, declaraţii şi răspunde de intocmirea diferitelor raportări periodice.

Expertul nostru contabil răspunde de calculul impozitelor şi taxelor datorate şi întocmirea rapoartelor financiare lunare şi anuale. El răspunde de implementarea standardelor de contabilitate în firma d-stră ( IFRS IAS ).

Atributiunile Expertului contabil
 

 

Ştii care sunt atribuţiunile sale?

 

Expertul-contabil va fi in contact permanent, prin Instant Messenger, email, telefon, Skype cu personalul clientului : manageri client , responsabilul cu contabilitatea primară, sefi de departamente, operatorii de date, etc...

Deasemenea conlucrează cu colegii de echipa BDC : Managerul de proiect, Expertul în resurse umane şi salarizare, Specialistul în software de contabilitate şi gestiune, Consultantul fiscal.

În cazul colaborăƒrii cu BDC, postul de expert-contabil revine unui persoane desemnate din cadrul BDC.

 

Care sunt atribuţiunile expertului contabil de la Biroul-de-contabilitate.ro ?

 • Verifică şi supraveghează responsabilul cu contabilitatea primară şi operatorii de date ;
 • Stabileşte întâlniri lunare cu responsabilul cu contabilitatea primară pentru închiderea lunară a conturilor ;
 • Întocmeşte declaraţii financiare şi rapoarte pentru management ;
 • Analizează solicitările Clienţilor pe probleme de contabilitate si formuleaza raspunsuri şi recomandări ;
 • Propune soluţii pentru rezolvarea problemelor ridicate de Clienti ;
 • Verifică soldurile conturilor din balanta de verificare ;
 • Analizează dacă cheltuielile incluse in evidenţa economica indeplinesc criteriile de deductibilitate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal ;
 • Analizează dacă veniturile inregistrate sunt corect determinate şi evidenţiate cu fidelitate în contabilitatea societăţii ;
 • Analizează dacă cheltuielile înregistrate prin deconturi sunt efectuate pe baza de documente legale şi dacă sunt respectate nivelurile diurnelor sau indemnizaţiilor stabilite prin actele normative in domeniu ;
 • Analizează modul de determinare a amortizării fiscale înregistrată în evidenţele clienţilor ;
 • Analizează operatiunile legate de inchiderea exercitiilor financiare si stabilirea corecta a profitului impozabil sau a pierderii fiscale ;
 • Analizează respectarea prevederilor legale cu privire la achizitionarea, evidenta, prelucrarea, transportul si vanzarea produselor accizabile ;
 • Analizează modul de determinare a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat precum si bugetelor locale si corecta inscriere a acestora in declaratiile specifice ;
 • Oferă date legate de contabilitatea de angajamente (inclusiv cheltuieli si venituri in avans, salarii inregistrate si neplătite) ;
 • Analizează realitatea si corectitudinea inscrierii in evidenţele contabile a cheltuielilor si veniturilor înregistrate în avans şi transformarea acestora in cheltuieli, respectiv venituri ;
 • Analizează soldurile conturilor de clienti, precum şi constituirea de provizioane pentru clienţii incerti sau în litigiu ;
 • Verifica concordanţa dintre valoarea impozitelor taxelor şi a celorlalte elemente declarate prin declaraţiile fiscale sau informative cu cele inscrise în contabilitatea clientilor ;
 • Verifica respectarea prevederilor legale la scoaterea din uz a unor stocuri si la casarea unor mijloace fixe ;
 • Oferă o intreţinere primară a bazelor de date ;
 • Ajută la întocmirea bugetelor ;
 • Ajută la realizeazarea previziunilor ;
 • Intocmeste lista mijloacelor fixe si a amortizărilor ;
 • Oferă consultaţie contabilă prin telefon, mail sau messenger ;

Unde au clienţii nevoie de expertul nostru contabil :

 • Activităţi curente :
  • Inventar ;
  • Bunuri de capital ;
  • Cheltuieli in avans ;
  • Cheltuieli angajate (cu plata ulterioară) ;
  • Salarii neplătite ;
  • Venituri amânate ;
  • Procedura de recompensare a salariaţilor (salarii si stimulente) ;
  • Asistenţă in stabilirea unei politici de oferire a bonusurilor si comisioanelor ;
  • Gestiunea trezoreriei ;
  • Stabilirea unui sistem de contabilitate ;
  • Stabilirea şi implementarea controlului intern ;
  • Aasistenţă în realizarea previziunilor ;
  • Analiza creanţelor către clienţi ;
  • Analiza principalelor cheltuieli ;
  • Gestionarea creanţelor şi datoriilor ;
  • Pregătirea rapoartelor către acţionari ;
  • Instruirea managerului în vederea înţelegerii şi interpretării datelor financiare ;
  • Asistenţă privind politica de preţ ;
  • Analiza profitabilităţii pentru fiecare produs şi departament în parte ;
  • Monitorizarea bugetului ;
  • Pregatirea unor rapoarte speciale pentru investitori ;
  • Întelegerea regulilor si procedurilor contabile ;
  • Analiza profitabilitatii si trendului activitatii ;
  • Analiza evolutiei financiare ;
  • Asistenţă în relaţia cu banca
 • Audit :
  • Oferirea de asistenţă auditorului ;
  • Pregătirea de rapoarte către auditor ;
  • Oferirea de asistenţă auditorului extern

Rapoartele pe care vi le piunem la dispoziţie :

 • Rapoarte lunare :
  • Balanţa de verificare
  • Cont de profit si pierdere - lunar
  • Cont de profit si pierdere - de la inceputul anului si pana in prezent
  • Situatia creantelor in functie de vechime
  • Situatia datoriilor in functie de vechime
  • Registrul jurnal
  • Situatia soldurilor conturilor bancare
 • Rapoarte semestriale :
  • Bilanţ

Expertul de la BDC este aici să te ajute să reduci costurile şi să-ţi creşti profitabilitatea. Acest lucru se poate realiza prin multiple posibilităţi. Noi suntem aici sa te ajutăm.

Credem ca succesul tău este şi succesul nostru.

calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit