logo
Autentificare   

Autentificare clienti

51 rezultate găsite.

Căutare după:

Pagina 1 din 3

0.
2. Criterii minimale programe informatice
(Contabilitate)
Ştii care sunt criteriile minimale ale programelor informatice utilizate în activitatea economico-financiară ? Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unități ...
3. Condiții de arhivare electronică
(Contabilitate)
Ştii care sunt Condițiile în care se pot întocmi, edita și arhiva electronic documentele financiar-contabile ? Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii ...
4. Numerotarea documentelor
(Contabilitate)
Ştii cum se numerotează documentele financiar-contabile ? Documente obligatorii     Persoane juridice care au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea ...
5. Documente justificative
(Contabilitate)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii      Surse : Codul muncii. Varianta PDF o puteţi descărca aici.
6. Facturarea
(Contabilitate)
Ştii ce trebuie să conțină o factură ? Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, trebuie ...
7. Arhivarea documentelor
(Contabilitate)
Ce trebuie să știi despre arhivarea documentelor ! Entitățile economice, au obligația păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum și a documentelor ...
8. Metode de gestiune
(Contabilitate)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii  Contabilitatea analitică a bunurilor se poate ține pe baza uneia dintre urmatoarele metode: operativ-contabilă; ...
9. Reconstituirea documentelor
(Contabilitate)
Ştii  cum să procedezi in cazul pierderii/distrugerii unui document ? Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu ...
10. Clauze speciale în contractul de muncă
(Salarizare)
Care sunt alte clauze specifice care pot fi negociate ? În afara clauzelor esenţiale din Contractul de muncă, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în Contractul individual de muncă şi ...
11. Drepturile si obligatiile salariatului
(Salarizare)
Care sunt drepturile și obligațiile salariatului? Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor ...
12. Concedierea
(Salarizare)
Ce trebuie să știți despre concedierea unui salariat ? Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusă pentru ...
13. Dosarul de personal
(Salarizare)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii Dovada realizării obligaţiei de informare prevazută la art.17 din Codul muncii Cerere de angajare ...
14. Clasificare COR
(Salarizare)
Cum se clasifică ocupațiile ?   Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, se utilizează clasificarea ocupațiilor din Romania (COR) - nivel de ocupatie (sase caractere), potrivit ISCO 08, in ...
15. Despre Indemnizaţia de Şomaj
(Salarizare)
Ce este un şomer  ?   Şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea ...
16. Ce trebuie să știi despre Contractul de muncă
(Salarizare)
Ce trebuie să știți despre Contractul de muncă ? Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a ...
17. Munca la domiciliu
(Salarizare)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii CAPITOLUL IX: Munca la domiciliu Art. 105 (1)Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei ...
18. Investigarea starii de sanatate a angajatului
(Salarizare)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii (1)O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul ...
19. Perioada de proba
(Salarizare)
Ştiţi ce documente trebuie sa conţină Dosarul de personal ? Documente obligatorii (1)Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale ...
20. Drepturile angajatorului
(Salarizare)
Știți care sunt drepturile și obligațiile angajatorului ? Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în ...
calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit