logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Contabilitate sintetică şi analitică

Contabilitatea sintetică şi analitică are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul companiei,  calcularea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiilor financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei firmei.

Experiența în domeniul contabilității sintetice şi de gestiune este principalul avantaj al echipei BDC.

contabilitate sintetica si analitica
 

 

Ce ne recomandă ?

 • Experienţa in ceea ce priveste mediul de afaceri zonal ;
 • Pregătirea echipei în furnizarea de rapoarte solicitate de clienţi ;
 • Monitorizarea lucrărilor de catre management

 

Contabilitatea analitică trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.

Pentru relaţia cu statul, contabilitatea analitică şi sintetică constituie suportul pe baza cărora se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile sociale.

Contractarea externă a contabilităţii vă scuteşte de griji şi de multe operaţiuni zilnice aflate în legatură cu contabilitatea. Avantajele externalizării contabilităţii sunt în primul rând calitatea şi nivelul tehnologic ridicat al procesării contabilităţii; precum şi reducerea timpului de munca şi al costurilor indirecte suportate de propriul departament contabil; chiar dacă doar prin faptul ca nu sunteţi nevoiţi să vă cumpăraţi propriul software şi să vă angajaţi proprii contabili.

Interesat? Vrei să afli mai multe despre serviciile noastre ?


Documentează-te aici !
 

 

Externalizarea contabilităţii realizată de compania noastră include o procesare completă a tranzacţiilor contabile, în vederea aducerii acestora la nivelul cerinţelor legislative impuse de legislaţia românească în vigoare, la momentul actual. Ceea ce înţelegem noi prin contractarea externă a contabilităţii nu se referă doar la simpla procesare a documentelor contabile şi introducerea lor în registre. La începerea colaborării cu un CLIENT, acordăm o atenţie sporită ajustării procedurilor contabile în vederea eficientizării întregii activităţi a firmei.

 

Ce cuprinde oferta noastră de servicii ?

 • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii ;
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară ;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare ;
 • Contabilitate de gestiune ;
 • Întocmirea bilanţului contabil ;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele ;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ ;
 • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanță cu cerințele specifice fiecărui client, conform normelor de grup/IFRS ;
 • Reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obținerea de certificate fiscale ;
 • Asistență la audit ;
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului.

Serviciu inclus

calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit