logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Obligaţii ale inspectorilor de control fiscal

 

Alegerea unui contabil sau a unei firme de contabilitate este un pas important în viaţa oricărei firme.

Spunem acesta pentru că, contabilul trebuie sa devină persoana dumneavoastră de încredere, care cunoaşte afacerea aproape la fel de bine ca dvs.

Să presupunem ca v-aţi hotărât asupra unui firme de contabilitate şi sunteţi inaintea semnării contactului.

obligatii ale inspectorilor
 

 

Ştii ce obligaţii au  inspectorii Fiscului? 

 

În relaţiile cu contribuabilii, inspectorii de control fiscal sunt obligaţi prin Codul etic profesional să respecte obligaţiile, normele etice:

  • Să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitatefaţă de problemele cu care va confruntaţi si să va considere nu doar ca pe un plătitor de impozite si taxe ci şi ca pe un partener egal, avînd drepturi si obligaţii clar stabilite prin lege.
  • Să acorde importanţa si timpul necesar discuţiilor cu dumneavoastră sau cu cei desemnaţi legal in acest sens, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor dumneavoastră;
  • Să vă acorde o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza orice informaţii, cu excepţia situaţiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispoziţie;
  • Să vă solicite documente şi să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;
  • Să işi formuleze şi exprime independent opinia fată de dumneavoastră, şi să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimandu-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele dumneavoastră;
  • Să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vîrsta, religie sau convingeri politice;
  • Să dea dovadă de seriozitate, profesionalism si respect fata de dumneavoastra şi reprezentantii/angajatii dumneavoastra cu care intra in relatii de serviciu;
  • Să dea dovadă de operativitate, in exercitarea atributiilor de serviciu evitand sa prelungeasca in mod inutilperioada de desfasurare a controlului;
  • Să nu facă discriminări în relaţiile cu contribuabilii, să nu se lase influenţat de interesele personale şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  • Să motiveze în scris deciziile luate.

Interesat ? Ai nevoie de ajutor ?


Ne poţi contacta AICI !
calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit