logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Manager de Proiect

 

Manager de proiect, în accepţiunea generală, este persoana care deţine responsabilitatea pentru livrarea tuturor componentelor unui proiect, fie ca atribuţie profesională în cadrul unui post cu normă întreagă, fie ca sarcină de îndeplinit într-o situaţie dată.

Managerul de proiect, în accepţiunea BDC, este persoana desemnată din cadrul BDC de a coordona echipa desemnată de BDC ( Expert contabil, Consultant fiscal, Expert în resurse umane şi salarizare, Specialist în software de contabilitate şi gestiune ) în relaţiile cu clientul.

Atributiunile Managerului de Proiect
 

 

Care este rolul Managerului de Proiect ?

 

Managerul de proiect supervizează implementarea de către BDC a politicilor şi procedurilor contabile specifice activităţii dumneavoastră, sistemul informaţional, pentru accelerarea fluxului de informaţii de la şi către departamentul de contabilitate şi răspunde de întocmirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale, semestriale şi anuale.

Managerul de proiect se află în permanentă legătură cu managerii clienţilor, Responsabilul de contabilitatea primară ( Contabil Client ) şi Operatorii de date din partea clientului.

Activităţile Managerului de Proiect :

  • planifică activitatea şi determină necesarul de resurse ;
  • răspunde de gestionarea ducerii la îndeplinire a lucrărilor necesare ;
  • soluţionează orice eventuale probleme sau dificultăţi care ar putea duce la întârzierea sau la stoparea execuţiei în totalitate a lucrărilor ;
  • analizează la sfârşitul lunii, rezultatele financiare împreună cu managerii Clientului.

În principiu, funcţia de manager de proiect este îndeplinită de Expertul-contabil sau Consultantul fiscal.

În colaborare cu managerul de proiect, vă puteţi administra afacerea dumneavoastră.

calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit