logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Responsabil cu contabilitatea primară

 

Responsabilul cu contabilitatea primară răspunde de contabiliatea primară a firmei, asigurându-se de circulaţia ratională a documentelor în cadrul societăţii-client.
       Participă la verificarea lunară a documentelor cu ocazia deplasării expertului contabil la sediul clientului.

Responsabil cu contabilitatea primara
 

Care este rolul Responsabilului?

 

Responsabilul cu contabilitatea primară va fi in contact permanent, prin Instant Messenger, email, telefon cu personalul BDC : Managerul de proiect, Expertul-contabil, Consultantul fiscal, Expertul in resurse umane şi salarizare, Specialistul în software de contabilitate şi gestiune.

In cazul colaborării cu BDC, postul de Responsabil cu contabilitatea primară revine unui angajat permanent al Clientului.

 • Răspunde de evidenţa contabilă primară a societaţii.
 • Asigură întocmirea, circulaţia raţională şi păstrarea documentelor primare care stau la baza înregistrarilor contabile;
 • Asigură ţinerea la zi a evidenţei intrărilor si ieşirilor, întocmirii corecte şi la timp a documentelor specifice, precum şi a respectării măsurilor stabilite referitor la circulaţia documentelor utilizate la efectuarea înregistrarilor contabile primare.
 • Asigură evidenţa gestiunilor de valori materiale şi a bonurilor de consum, verifică stocul la sfirsitul lunii şi îl comunică administratorului.
 • Răspunde de intocmirea registrelor contabile zilnice (Registrul de casă, Nota de recepţie, Raportul de gestiune, Fişa de magazie, Foaia de prezenţă, etc.);
 • Coordonează operarea documentelor contabile primare primite în firmă : facturi de intrări marfa/materiale/servicii, bonuri fiscale, extrase bancare, deconturi ;
 • Coordonează operarea documentelor contabile primare de ieşire : avize de expediere, facturi iesite, etc. si tine evidenţa clienţilor neincasaţi precum şi a încasărilor.
 • Coordonează emiterea documentelor bancare (file CEC,BO,OP etc.) pe care le inaintează persoanei responsabile cu semnarea acestora.
 • Ţine evidenţa cronologică a facturilor emise si stabileste impreuna cu administratorul numerotarea acestora pe baza deciziei acestuia.
 • Preia si verifică seturile de documente din departamentele comerciale, înregistrează deconturile pentru deplasarile externe;
 • Efectuează inventarierea furnizorilor şi clienţilor pe baza extraselor de cont şi confruntă datele cu evidenţa primară.
 • Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor precum şi salvarea datelor informatice.
 • În vederea calculării salariilor : prezentarea pontajelor si a actelor necesare calcularii salariilor (contracte noi, decizii, acte aditionale, liste avans, liste prime, liste tichete masă, concedii medicale şi altele) cu 2 (două) zile inaintea datei stabilite pentru plata salariilor.
 • În vederea transmiterii REVISALULUI - Prezentarea actelor necesare transmiterii Revisalului in termenele mentionate mai jos:
 • O nouă angajare se transmite in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii ;
 • Suspendarea unui contract se înregistreaza în termen de 20 zile lucrătoare de la data suspendării (concedii fara plată, concedii pt. îngrijirea copilului…etc) ;
 • Încetarea contractului de muncă se inregistrează în data incetării ;
 • Detaşarea se înregistrează anterior începerii detaşării ;
 • În ziua anterioră implinirii termenului de 20 de zile lucrătoare , pentru orice modificare din următoarele : schimbare date personale/ perioada detaşării /schimbare funcţie / schimbare tip contract / modificare durată a timpului de muncă / schimbare salariu.
 • În vederea transmiterii concediilor medicale la Casa de Sanatate Brasov în termen de 6 zile de la data acordării acestuia
 • Prezentarea concediului medical la contabilitate cel tarziu în a 4-a zi de la data acordării acestuia.
 • Înregistrează facturile de servicii primite de la furnizori ;
 • Verifică soldurile din contabilitate cu cele ale furnizorilor ;
 • Verifică soldurile din contabilitate cu cele ale clienţilor ;
 • Întocmeşte rapoarte zilnice/saptamanale/lunare privind datoriile firmei în funcţie de vechime ;
 • Întocmeşte rapoarte zilnice/saptamanale/lunare privind creanţele firmei în funcţie de vechime ;
 • Verifică corespondenţa soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont ;
 • Demararează procesul de recuperare a creanţelor de la clienţi.
calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit