logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Audit financiar

 

Investitorii îşi doresc servicii de audit de o calitate exceptională, independenţă şi integritate profesională, precum si personal bine pregatit care să presteze aceste activităţti.

Experienţa de care beneficiem în diverse domenii de activitate, ne ajută să întelegem mai bine solicitările şi aşteptările Clienţilor noştri şi să le oferim soluţii la provocările pe care aceştia le au.

audit financiar
 

Care este rolul auditului financiar-contabil ?

 

 

Auditul oferă investitorilor garanţia :

  • Respectării principiilor contabile general admise şi a procedurilor interne stabilite de conducerea Întreprinderii ;
  • Reflectării în contabilitate a imaginii fidele clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor întreprinderii ;
  • Realizării controlului informaţiilor financiare, avand o utilitate internă, pentru conducere, şi una externă, pentru clienţi, bănci, şi alte categorii. Este exercitat în scopul protejării patrimoniului şi asigurării credibilităţii informaţtiilor.

Vrem ca prin calitatea serviciilor noastre de audit să dăm Încredere partenerilor noştri în afacerea lor, astfel încât ei să poată evalua corect poziţia în care se situează pe piaţa de profil.

Clienţii noştri sunt de preferintă din judeţul Braşov şi se bazează pe noi pentru a le raporta asupra situaţiilor financiare şi a le oferi consultanţă clară, eficientă şi documentată pentru afacerile pe care aceştia le conduc . Ne adresăm in special firmelor din Jud. Brasov, intrucât putem sa fim mai aproape de problemele lor şi să colaborăm tot timpul anului, efectuînd în drept, un audit continuu.

Serviciile noastre de audit includ :

  • Audit statutar ;
  • Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS şi alte standarde de contabilitate ;
  • Audit intern ;
  • Audit cu scop special conform procedurilor convenite ;
  • Revizuirea situaţiilor financiare trimestriale ;
  • Raportări către autoritatile de reglementare şi catre terţi ;
  • Dezvoltarea si evaluarea politicilor, procedurilor si controalelor interne.
calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit