logo
Autentificare   

Autentificare clienti

Fuziuni

 

Fuziunea reprezintă ansamblul de operaţiuni prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc separat transmiterea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii la una dintre societăţi sau constituirea unei noi societăţi comerciale în scopul comasarii activităţilor.

 

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

fuziuni
 

Ce înseamnă fuziunea a două companii ?

 

 

 

Fuziunea are ca finalitate dizolvarea, fără lichidare, a societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa și transmiterea universală a elementelor lor de active, datorii şi capitaluri proprii către societatea comercială beneficiară, în starea în care se află la data fuziunii.

De obicei, fuziunea societăţilor comerciale se realizează prin două modalităţi :

  • Fuziunea prin absorbiție a uneia sau mai multor societăţi comerciale de către o altă societate comercială;
  • Fuziunea prin contopire a două sau mai multe societăţi comerciale pentru a constitui o societate comercială nouă.

Ce presupune procesul de fuziune între două firme ?

  • Din punct de vedere juridic, societatea comercială care absoarbe (absorbantă) dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile societăţilor comerciale pe care le absoarbe.
  • Din punct de vedere fiscal, sunt aplicabile prevederile din legislaţia fiscală corespunzătoare situaţiilor existenţe în cadrul societăţilor comerciale care fuzionează.
  • Fiecare dintre societăţile comerciale care fuzionează are obligaţia să întocmească situaţii financiare cu ocazia fuziunii în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  • Societăţile comerciale care fuzionează au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de active şi de datorii, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  • Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea elementelor existente în cadrul societăţilor comerciale în momentul inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare se efectuează conform normelor şi reglementărilor contabile aplicabile.

Echipa noastră a acumulat o experienţă semnificativă în consilierea Clienţilor într-o mare varietate de tranzacţii, inclusiv reorganizari corporatiste, fuziuni si achizitii, etc..

Specialiştii noştri au dezvoltat şi optimizat structuri tranzacţionale bazându-se pe o experienţă vastă, o cunoaştere profundă a sistemului fiscal românesc şi a vehiculelor investiţionale deja consacrate.

Oferim o gamă completă de servicii de due diligence fiscal, restructurare fiscală în perioada pre-achizitie precum şi servicii de consultanţă fiscală de restructurare pre- şi post-achiziţie.

calendar evenimente
CECCAR
ceccar
contract1
contract2
contract3
fac
twit